Thi Công Sàn Gỗ Tại Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Công trình thi công sàn gỗ tại nhà Chị Lan

Địa chỉ: Kp.Bình Thuận 2, Tx.Thuận Giao, P. Thuận An, T.Bình Dương.

Diện tích: 60 m2

Mã Sản Phẩm: 8003 

Vận chuyển vật liệu từ kho đến khách hàng

Thi công và lắp đặt sản phẩm


Công trình sau khi thi công