Điều khoản dịch vụ

Phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau và chọn phương thức phù hợp như sau:

phương thức 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ của người bán)
phương thức 2: Thanh toán qua bưu điện (COD - Giao hàng và thu tiền)
Phương thức 3: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng

安全便捷的付款方式

買家可以參考以下付款方式並選擇合適的方法:

選項1:直接支付(買家在賣家地址收到)
選項2:後  付款(COD - 交付和收款)
方法3  通過信用卡在線支付