Thi Công Xi Măng Tự Phẳng

Thi Công Xi Măng Tự Phẳng


Nền bê tông cũ

Đổ hỗn hợp xi măng tự phẳng xuống nền

Dùng dụng cụ để san phẳng

Sau khi thi công xong

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận